Nemus | Dienstverlening | Consultancy

Veiligheid

Veiligheid voor mens en milieu is de randvoorwaarde waar iedereen aan wil voldoen. Het beheersen van goede arbeidsomstandigheden is vaak het startpunt, al was het maar om aan de arbowet te voldoen. Praktisch gezien betekent dit dat veel bedrijven moeten voldoen aan de VCA: de VGM checklijst voor aannemingsbedrijven.

Het VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), een onafhankelijke stichting. In de SSVV zijn alle bij het VCA-systeem betrokken partijen vertegenwoordigd.

Dienstenoverzicht Nemus

Ontwerpen en opzetten van uw veiligheidsbeheersysteem

Het ontwerpen en opzetten van een VGM-systeem is doorgaans het vinden van de juiste balans tussen het documenteren van bestaande praktijken en het invoeren van nieuwe activiteiten. Nemus gaat uit van het principe van het aantoonbaar maken van de bestaande veilige praktijken. Een goede zorg voor arbeidsomstandigheden moet niets nieuws zijn voor een organisatie die aan de Nederlandse wetgeving voldoet. De meeste inspanning zit in het zichtbaar krijgen van datgene wat bijdraagt aan de goede zorg voor veilig werken. Op deze manier komen de prestatie-indicatoren naar voren waar u op kunt sturen.

Veiligheidskundige ondersteuning

VCA en VCU gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om een veiligheidskundige te betrekken bij de VGM-co÷rdinatie. De eigen VGM-co÷rdinator dient veiligheidskundige te zijn of kan een beroep doen op een externe veiligheidskundige. Voor grote bedrijven is het doorgaans geen probleem mensen voor deze functie vrij te maken en op te leiden tot veiligheidskunde. Nemus beschikt over de vereiste deskundigheid.

Interne audits en directiebeoordeling

Een relatief nieuw onderdeel in de VCA checklist is het uitvoeren van interne audits.

Toolboxmeetings

Het organiseren en verzorgen van toolboxen is een belangrijk onderdeel van uw VCA-systeem. Het is het moment waarop u aan uw medewerkers laat zien dat u werk maakt van veiligheid. Maar soms is er weinig tijd of weinig inspiratie. Laat u door Nemus ondersteunen in een creatieve en doeltreffende aanpak van uw toolboxmeetings.

Meer weten?

Neem dan contact op via e-mail: info@nemus.nl of bel: 06-52638130.