Portfolio

Een kort overzicht van enkele projecten die ik de afgelopen jaren heb mogen ondersteunen. Daarnaast heb ik vele trainingen ontwikkeld en gegeven, zie hiernaast onder het kopje trainingen.

ACN Nederland

De brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie. Om de eisen van het Cargo Convenant te borgen, is het ACN keurmerk "Good and Secure Air Cargo Practices" ge´ntroduceerd. Op basis van de door Nemus samengestelde beoordelingsrichtlijn (BRL 13001) kunnen bedrijven opgaan voor het ACN-keurmerk. De richtlijn is vastgesteld door het "College van Deskundigen" (CvD) waarin vertegenwoordigers van alle operationele sectoren van ACN (airlines, afhandelaars, expediteur en truckers) en andere betrokken partijen zitting hebben. Het keurmerk is de doorvertaling van de eisen uit het cargo-convenant voor Schiphol en de eisen uit de luchtvaartwet.

BSI Bomenservice

Boomgrens verleggende dienstverlening en kennis in de groene sector. Een nieuwe operationele directie zag zich geconfronteerd met nieuwe certificatie-eisen. Nemus ondersteunde in een effectieve actualisering van het managementsysteem.

C+ Certificering

Klantgerichte certificeerder met meerwaarde uit het Noorden van het land. Met het toenemen van het aantal certificatie-regelingen neemt ook de vraag naar kwalificaties en competenties voor certificatie-personeel toe. En hierin hebben C+ en Nemus elkaar gevonden door diverse audits die Nemus namens C+ uitvoert. Tevens ondersteuning in de verdere ontwikkeling van de auditoren en lid van de beslissingscommissie en reviewer.

FloraHolland

De grootste bloemenveiling met vestigingen in heel Nederland. Het groen rond de bedrijven is zeker voor een bloemenveiling een visitekaartje. Om de diensten van de groenvoorzieners beter te managen stelde Nemus het beeldbestek (prestatiebestek) voor het onderhoud van de groenvoorzieningen van de vestigingen Naaldwijk en Rijnsburg; tevens advisering bij de aanbesteding en controles op de uitvoering.

Fugro

Unieke dienstverlener op het gebied van geotechniek, geowetenschappen en geo-informatie. Opererend in de veeleisende markt van oie en gas, ondersteunde Nemus met het opzetten, implementeren en optimaliseren van een integraal managementsysteem voor quality, occupational health and safety, environment en information security voor Fugro Europe (offshore geotechnics). En omdat ook hier kennis en kunde cruciaal is voor verdere ontwikkeling van bedrijf en management, verzorgt Nemus de trainingen voor interne auditoren en QHSE managers voor de werkmaatschappijen van Fugro N.V. wereldwijd.

Hoogheemraadschap van Delfland

Waterschap in het Westen des Lands dat zorgt voor het juiste waterpeil in sloten en vaarten, voor stevige dijken en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Onder deze zorg viel het ondersteunen van de gemeenten bij het saneren van lozingen op het oppervlaktewater van ongezuiverd afvalwater. Als leidraad voor deze gemeenten heeft Nemus een format voor kwaliteitsplannen opgesteld, die degemeenten kunnen gebruiken bij de sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebied.

J. de Ridder B.V.

Sportieve groenvoorziener met kennis van zaken zocht en vond in Nemus de juiste adviseur voor een broodnodige update van het managementsysteem. Vanuit een strategische analyse en projectmatige benadering is het managementsysteem weer passend gemaakt voor bedrijf en projecten.

Kiwa

Internationaal certificatiebedrijf met de wortels in het Hollandse water. Nemus droeg bij aan het ontwikkelen en verzorgen van de Kiwa specifieke lead-auditor opleiding; het ontwikkelen van de basiscursus auditing en branchespecifieke opleidingen voor KAM-co÷rdinatoren. Tevens als lead-auditor en technisch deskundige vele audits uitgevoerd in diverse branches.

Omtzigt Bouwmaterialen

Succesvolle groothandel in bouwmaterialen met vestigingen in Rijnsburg en Nieuwegein. Met de verdere groei van de organisatie kreeg het nieuwe directieteam behoefte aan een gestructureerd systeem voor aansturing van de processen in het bedrijf. Onder begeleiding van Nemus stelde men zelf een managementsysteem op met procesbeschrijvingen. Dit werd vervolgens spoedig gecertificeerd.

Regardz

Snelgroeiende keten van hotels en congresbedrijven met eigen formule. De snelle groei vraagt veel investeringen in de kennis en kunde van de medewerkers. Hiervoor heeft Nemus diverse maatwerktrainingen voor de kwaliteitsco÷rdinatoren en interne auditoren ontwikkeld en verzorgd.

Stichting Groenkeur

Het keurmerk voor kwaliteit in de groenverzorgende branche. Om het onderscheid in kwaliteit te kunnen maken heeft Nemus de Stichting Groenkeur uitgebreid geadviseerd en ondersteund bij het opzetten van de certificatieschema's, de inhoud en de toetsbaarheid van de beoordelingsrichtlijnen. Tevens lid van het College van Deskundigen Groen dat de certificatieschema's beheert.

Vinkega Onderneemt!

Bedrijvendag. Op zondag 7 september 2014 presenteerden 20 ondernemers uit Vinkega hun bedrijf. Dit gebeurde in de rijhal van Paardensportcentrum De Zuidstroom aan de Noordwolderweg 8a in Vinkega. De opening met een klinkende gongslag was om 11.00 uur door Burgemeester Gerard van Klaveren. Promotie, website, brochures en bedrijfspresentaties werden samengesteld door Nemus.