Over Nemus

Visie, missie en strategie

Visie

De belangen en bijbehorende risico's die verschillende partijen hebben bij de prestaties van andere organisaties groeien. Daarom willen deze belanghebbenden steeds meer weten over het reilen en zeilen binnen die andere organisaties. Managers zien zich zo geconfronteerd met een toenemende behoefte aan communicatie met belanghebbenden. Deze communicatie over reilen en zeilen gaat niet alleen over de afgelegde route of de huidige positie, maar steeds meer over de toekomstige koers. En over de juiste competenties en uitrusting om deze koers te kunnen varen.

Missie

Nemus wil ondernemers en managers de handvatten geven voor het richten en inrichten van hun organisatie. Zodanig, dat de processen zullen resulteren in de geplande verrichtingen. Nemus is hiervoor de kennis- en communicatiepartner voor het juiste perspectief op communicatie met belanghebbenden. Communicatie die open, eerlijk en geloofwaardig is. Met als betrouwbaarste oorsprong: de ondernemer en manager zelf.

Strategie

Bovenstaande missie wil Nemus realiseren door:

 • Het ontwikkelen van audits, adviesdiensten en trainingen op het gebied van integrale bedrijfsvoering en communicatie.
 • Het toepassen van ge´ntegreerde audits en consultancy voor het managen van integriteit, kwaliteit, arbo en milieu.
 • Op organisatieniveau vorm geven aan corporate governance vanuit het management waarin certificaten en accountantsverklaringen bouwstenen zijn.
 • Het opleiden van auditoren en adviseurs voor integrated auditing.
 • Het doorlichten en adviseren van organisaties vanuit hun richting, inrichting en verrichting.
 • Het stimuleren van bewuste communicatie in woord en in beeld.

Professionele kwalificaties

Als kenniswerker investeer ik regelmatig in mijn kennis door opleidingen of trainingen te volgen. Dat heeft ondertussen tot een heel lijstje van diploma's en certificaten geleid.

 • 2014: Leergang Fotoreflectie; Nederlandse Fotovakschool te Amsterdam
 • 2013: Boomveiligheidscontroleur; Stichting Groenkeur te Houten
 • 2010: Middelbare Veiligheidskunde; Copla Opleiding & Training
 • 2004: Leergang Operational Auditing; Haagse Hogeschool
 • 2001: Master of Business Administration; Newport University Benelux te Antwerpen
 • 1997: Certified Quality Auditor; American Society for Quality
 • 1997: Lead Assessor Extern Auditteam; KDI en P-E Batalas
 • 1996: Certified Quality Engineer; American Society for Quality
 • 1994: Vakdiploma Makelaardij in Onroerende Goederen; Stichting Vakexamen Makelaardij in Onroerende Goederen te Nieuwegein
 • 1990: Tuinbouwkundig ingenieur; Agrarische Hogeschool KNLC te Utrecht
 • 1984: Landinrichting en natuurbehoud; PBNA

De naam

En ten slotte nog iets over de naam. Nemus betekent bos in het Latijn. Deze naam is de link met mijn groene achtergrond en liefde voor de natuur.