Nemus | Dienstverlening | Consultancy

MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een organisatie de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Het management maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Organisaties kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

De advisering van Nemus vertaald MVO naar winst en welzijn die positief bijdragen aan onze wereld. De maatschappelijke context van de belanghebbenden staat aan de basis. Verantwoord betekent niet alleen de goede dingen doen maar ook het verantwoording afleggen aan de belanghebbenden. Maar aan het eind is MVO toch vooral ondernemen en gericht op continuiteit.

Dienstenoverzicht Nemus

Ondersteuning bij de zelfevaluatie en eigenverklaring

De ISO 9004 biedt ons een goede basis voor het uitvoeren van een zelfevaluatie. Dit is nader uitgewerkt in de NPR 9026 Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000. Het opstellen van een eigenverklaring vraagt een zorgvuldig en goed gedocumenteerd proces. Nemus biedt u vanuit een achtergrond in zowel operational auditing als certificatie unieke ondersteuning.

Communicatie

In de afkorting MVO staat de V voor verantwoord. Dit betekent ook het afleggen van verantwoording. Communicatie is hierin van groot belang. Nemus kan u als ervaren tekstschrijver ondersteunen. Zowel intern als extern, jaarverslagen en persberichten. Daarnaast beschikt Nemus over een uitgebreide beeldbank voor fotografische ondersteuning van uw MVO inspanningen en resultaten.

Certificatiebegeleiding

Een MVO certificaat is een manier om aan te tonen dat uw inspanningen op MVO gebied op een bepaald niveau liggen. Hiervoor is de MVO prestatieladder ontwikkeld. Een alternatief is natuurlijk de eigenverklaring. De markt zal moeten uitwijzen wat het meest geloofwaardig is. Bedenk daarbij dat bedrijven doorgaans zelf garanties geven en nooit een certificatie-instelling. Nemus kan u begeleiden vanuit een jarenlange ervaring in certificatie. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van het certificatieonderzoek en de begeleiding tijdens de audit.

Meer weten?

Neem dan contact op via e-mail: info@nemus.nl of bel: 06-52638130.