Nemus | Dienstverlening | Consultancy

Kwaliteit

De bekendste standaard voor kwaliteit is ongetwijfeld de ISO 9001. Momenteel werken we met de versie uit 2008 die weer een kleine aanpassing is op de 2000 versie. Ondertussen gaat ISO onverdroten door met haar continue verbeterproces en kunnen we een betere versie verwachten in 2015.

Kwaliteitstandaarden spelen een rol in contractuele situaties. Hierbij staat de klant centraal die een product of dienst ontvangt dat voldoet aan de eisen, inclusief die uit wet- en regelgeving. De eisen die daarbij aan een organisatie worden gesteld hebben allemaal betrekking op het zo goed mogelijk voldoen aan de contractuele verplichtingen.

Dienstenoverzicht Nemus

Ontwerpen en opzetten van uw kwaliteitsmanagementsysteem

Het ontwerpen en opzetten van een managementsysteem is doorgaans het vinden van de juiste balans tussen het documenteren van bestaande praktijken en het invoeren van nieuwe activiteiten. Nemus gaat uit van het principe van het aantoonbaar maken van de bestaande goede praktijken. Kwaliteit leveren moet niets nieuws zijn voor een succesvolle organisatie. De meeste inspanning zit in het zichtbaar krijgen van datgene wat bijdraagt in het leveren van kwaliteit. Op deze manier komen de prestatie-indicatoren naar voren waar u op kunt sturen.

Interne audits

Een belangrijk onderdeel van de norm is het uitvoeren van interne audits. Voor veel organisaties is dat toch een extra klus die niet als eerste prioriteit wordt gezien. Maar je kunt er zo veel meer mee. Want een goed auditprogramma geeft het management de bevestiging waar de dingen goed zijn geregeld en gebeuren en waar kansen voor verbetering liggen. En net als dat je faalkosten kunt uitrekenen, kunnen we bij audits de besparingen of meeropbrengsten begroten van de beoogde verbeteringen.

Leveranciersaudits en -beoordeling

Goed samenwerken met leveranciers en zakenpartners is een kwaliteitsmanagementprincipe. Deze samenwerking kent uw contractuele verplichtingen als basis. Het gaat om uw klant. Inkoop moet daarop zijn afgestemd.

Certificatiebegeleiding

Een ISO 9001 certificaat is de manier om aan te tonen dat u aan uw contractuele verplichtingen kunt voldoen. Veel opdrachtgevers vragen daarom naar een certificaat als voorwaarde om zaken te doen. Nemus kan u hierbij ondersteunen vanuit een jarenlange ervaring in certificatie. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van het certificatieonderzoek en de begeleiding tijdens de audit.

Meer weten?

Neem dan contact op via e-mail: info@nemus.nl of bel: 06-52638130.