Nemus | Dienstverlening | Audits

Kennis en competentie audit

Wist u dat:

 • kennis het enige echt nieuwe onderdeel is van de de ISO 9001: 2015?
 • naast kennis en competenties de normen ook eisen aan bewustzijn en gedrag stellen?
 • competenties terug te voeren zijn op de vier H´s van hart, hoofd, handen en houding?

Hoog tijd voor een kennis en competentie audit!

Bij een kennis en competentie audit gaat Nemus als volgt te werk.

 1. Vaststellen wat we gaan beoordelen. Welke kennis, competenties en andere gedragselementen?
 2. Koppelen aan bestaande evaluatiesystemen in de organisatie. Bijvoorbeeld het eigen interne auditprogramma.
 3. Benoemen van het kader waarbinnen de audit plaatsvindt. Zoals beleid, plannen, procedures, normen en trainingen.
 4. Afstemmen van plan van aanpak voor de kennis en competentie audit. En natuurlijk afstemmen met betrokkenen.
 5. Uitvoering van de audit met focus op de behoefte van de organisatie.
 6. Uitvoering van de audit met focus op de behoefte van medewerkers.
 7. Uitvoering van de audit met focus van buiten naar binnen. Waar haalt u kennis en competenties vandaan? En als u het aandurft: van binnen naar buiten, want hoe deelt u kennis met collega's en klanten?
 8. Analyse en presentatie van bevindingen. Met natuurlijk aanbevelingen ter verbetering en opvolging.

Nemus hanteert hierbij twee speerpunten. Ten eerste moet elke audit gekoppeld worden aan uw eigen planning en controlcyclus. Dus is het onderdeel van uw eigen audit- en verbeterprogramma. Dan weet u precies waar u staat in uw eigen systemen en processen. Ten tweede beoordelen we niet alleen waar u nu staat, maar ook waar u naar toe wilt en wat u daarbij nodig heeft.

Meer weten?

Neem dan contact op. Want onderzoeken is een competentie die leidt tot meer kennis.