Nemus | Dienstverlening | Audits

Internal audits | ISO, VCA, BRL

De ISO 19011 norm voor het auditen van managementsystemen definieert een audit als:

Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan.

Auditen is dus een proces. Een proces met als output de vaststelling in hoeverre aan vooraf afgesproken eisen wordt voldaan. En waar het beter kan. Die eisen zijn bij audits op basis van beleid, normen of beoordelingsrichtlijnen goed bekend. Bij andere audits, zoals managementaudits, operational audits en risicomanagement audits stellen we deze eisen eerst vast. Dit noemen we dan het referentiekader voor de audit.

Een belangrijk onderdeel van elke managementsysteemnorm is het uitvoeren van interne audits. Voor veel organisaties is dat toch een extra klus die niet als eerste prioriteit wordt gezien. Maar je kunt er zo veel mee. Want een goed auditprogramma geeft het management de bevestiging waar de dingen goed zijn geregeld en waar de kansen voor verbetering liggen. En net zoals je faalkosten kunt uitrekenen, kunnen we bij audits de besparingen of meeropbrengsten begroten van de beoogde verbeteringen.

Audits verschaffen u als manager dus twee belangrijke inzichten. Ten eerste de aanvullende zekerheid dat de zaken in uw organisatie goed zijn geregeld. En ten tweede waar binnen uw organisatie de verbeterkansen liggen. Wilt u meer weten? Neem dan eens contact op om de verbeterkansen in uw organisatie te verkennen.