Nemus | Dienstverlening | Audits

Compliance audit

Wist u dat:

  • compliance betekent dat u werkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving?
  • alle normen voor managementsystemen verwijzen naar wet- en regelgeving?
  • er ook een norm (ISO 19600 is voor compliance management systemen?

Hoog tijd voor een compliance audit!

Bij een compliance audit gaat Nemus als volgt te werk.

  1. Vaststellen wat we gaan beoordelen. Welke wetten, regels, gedragscodes zijn relevant?
  2. Koppelen aan bestaande evaluatiesystemen in de organisatie. En aan bestaande externe inspecties van bevoegd gezag of andere partijen.
  3. Benoemen van het kader waarbinnen de audit plaatsvindt. Zoals beleid, plannen, procedures, management systemen.
  4. Afstemmen van plan van aanpak voor de compliance audit. En natuurlijk afstemmen met betrokkenen.
  5. Uitvoering van de audit met focus op de beheersmaatregelen van de organisatie en de interne communicatie en rapportagestructuur. En als u het aandurft: de afstemming tussen voorgeschreven gedrag, vertoond gedrag en beloond gedrag.
  6. Uitvoering van de audit met focus van binnen naar buiten. Hoe rapporteert u aan belanghebbenden dat u voldoet aan eisen?
  7. Analyse en presentatie van bevindingen. Met natuurlijk aanbevelingen ter verbetering en opvolging.

Nemus hanteert hierbij twee speerpunten. Ten eerste moet elke audit gekoppeld worden aan uw eigen planning en controlcyclus. Dus is het onderdeel van uw eigen audit- en verbeterprogramma. Dan weet u precies waar u staat in uw eigen systemen en processen. Ten tweede beoordelen we niet alleen waar u nu staat, maar ook waar u naar toe wilt en wat u daarbij nodig heeft.

Meer weten?

Neem dan contact op. Want compliance is geen straf.