Nemus | Dienstverlening | Audits

Communicatie audit

Wist u dat

 • communicatie een aparte paragraaf is in elke managementnorm?
 • communicatie vaker in de ISO 9001 staat dan klanttevredenheid?
 • ook vaker dan wet- en regelgeving?
 • en communicatie bij elke klacht of afwijking naar voren komt?

Hoog tijd voor een communicatie audit!

Bij een communicatie audit gaat Nemus als volgt te werk.

 1. Vaststellen wat we gaan beoordelen. Welke communicatiemiddelen en -kanalen voor welke belanghebbenden?
 2. Koppelen aan bestaande evaluatiesystemen in de organisatie. Bijvoorbeeld het eigen interne auditprogramma.
 3. Benoemen van het kader waarbinnen de audit plaatsvindt. Zoals beleid, plannen, procedures, normen en marketing.
 4. Afstemmen van plan van aanpak voor de communicatie audit. En natuurlijk communiceren met betrokkenen.
 5. Uitvoering van de audit met focus van binnen naar buiten. Zoals website, reclame, social media, offertes.
 6. Uitvoering van de audit met een interne focus. Zoals intranet, handboeken, instructies.
 7. Uitvoering van de audit met focus van buiten naar binnen. Wat zeggen en schrijven anderen over u?
 8. Analyse en presentatie van bevindingen. Met natuurlijk aanbevelingen ter verbetering en opvolging.

Nemus hanteert hierbij twee speerpunten. Ten eerste moet elke audit gekoppeld worden aan uw eigen planning en controlcyclus. Dus is het onderdeel van uw eigen audit- en verbeterprogramma. Dan weet u precies waar u staat in uw eigen systemen en processen. Ten tweede beoordelen we niet alleen tekst, maar vooral ook keuze van kanaal en gebruik van beeld. Want visuele communicatie wordt steeds belangrijker.

Meer weten?

Neem dan contact op. Want goed communiceren werkt.