Nemus | Dienstverlening | Trainingen

Auditen van managementsystemen

De cursus

 • Cursusniveau: hbo
 • Deelnemers: interne en externe auditoren
 • Cursusbelasting: circa 24 uren
 • Examinering: praktijkopdrachten
 • Trainer: ing. N.M. van Schie MBA

Leerdoelen

Deze praktijkcursus is gericht op het verwerven van de benodigde normkennis en audit-vaardigheden om succesvol systeemaudits uit te voeren. De cursus geeft u hiervoor de basis en is eventueel de opstap voor een verdere opleiding richting lead-auditor of operational auditor. In de training behandelen we de drie aspecten van managementsystemen: kwaliteit - arbo - milieu. Centraal staat hierbij het auditproces en de bijdrage die dit proces kan leveren aan het optimaal functioneren van het systeem.

U leert het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van audits, zodat u na afloop zelfstandig een auditprogramma kunt opstellen, uitvoeren en bijsturen.

Doelgroep

Deelnemers aan de training zijn interne auditoren van diverse organisaties, auditoren die vanuit hun organisatie zijn belast met het auditen van leveranciers en auditoren in opleiding van certificatie instellingen. Aan het instroomniveau stellen we geen specifieke eisen. U dient echter wel zelfstandig te kunnen werken. Enige kennis van managementsystemen en auditing of certificatie verhoogt daarbij de effectiviteit van de cursus.

Programma

De praktijkcursus Auditen van Managementsystemen 1 richt zich op het verwerven en/of vergroten van uw normkennis en uw auditvaardigheden. Deze normkennis is gebaseerd op een ge´ntegreerde benadering van de volgende normen:

 • ISO 9001: 2008 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
 • OHSAS 18001: 2007 Arbo-managementsystemen - Specificatie
 • ISO 14001: 2004 Milieuzorgsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik
 • ISO 19011: 2002 Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits

De technische en sociale vaardigheden voor succesvolle auditoren van managementsystemen omvatten onder andere:

 • Het opstellen en beheren van een auditprogramma
 • Het voorbereiden van een audit met aandachtspuntenlijsten
 • Het verzamelen van auditbewijs gerelateerd aan auditcriteria
 • Interview- en communicatievaardigheden
 • Het rapporteren van auditbevindingen
 • Het beoordelen van de doeltreffendheid van verbetermaatregelen

Naast deze training is er nog een verdiepingscursus voor gevorderde auditoren beschikbaar.

Meer weten?

Download het cursusboek dan vandaag nog. Dan krijgt u een goed idee wat de cursus voor u kan betekenen. Zie de koppelingen bovenaan.

Wilt u meer weten, neem dan contact op. Ook als u deze cursus in-company wilt organiseren, of als onderdeel van uw bedrijfsopleidingen.