Nemus | Dienstverlening | Trainingen

360° fotobespreking

Workshop

  • Cursusniveau: mbo/hbo
  • Doelgroep: fotografen (amateur en professional)
  • Cursusbelasting: circa 5 uren
  • Werkvormen: uitleg, werkopdrachten, groepsdiscussie
  • Trainer: Niek van Schie

Het bespreken van foto's

Het bespreken van foto's is van groot belang voor zowel de professional als de amateur. Het bespreken van foto's is de basis van het begrijpen van beeld. Voor elke fotograaf is een goede bespreking een verheldering van de eigen beeldtaal en draagt bij aan de verdere ontwikkeling. Voor de professional is een goede bespreking ook de brug tussen gewenst beeld en beoogd gebruik.

Het principe van elke fotobespreking is het talig maken van een visuele ervaring. Dat doet ieder op zijn eigen manier. In het verleden zijn er diverse benaderingen bedacht voor het bespreken van foto's. Het unieke van de 360° fotobespreking is de procesbenadering in combinatie met een pragmatisch hulpmiddel.

360° Fotobespreking

De basis van deze methode voor het bespreken van foto's is de benadering van fotografie als communicatieproces. Een proces waarin een fotograaf een boodschap codeert met behulp van techniek over de wereld. De beschouwer van de foto decodeert deze boodschap over de wereld ook met behulp van techniek.

We kunnen in dit proces dus drie delen onderscheiden:

  • De fotograaf die codeert en de beschouwer die decodeert.
  • De wereld die we kunnen zien in de foto zelf maar die ook iets zegt over de foto.
  • De techniek die nodig is om het beeld vast te leggen en weer te ontsluiten.

Elk deel in dit model is onderverdeeld in meerdere elementen. In totaal zijn dit 28 elementen. In de workshop zullen we al deze elementen typeren.

De drie delen met hun elementen zijn vervolgens de basis voor de fotobespreking. Hierbij gebruiken we het volgende model.

360° fotobespreking

Meer weten?

Download de brochure dan vandaag nog. Hierin staan de onderwerpen nader toegelicht. Zo krijgt u een goed idee wat de workshop voor u kan betekenen. Zie de koppelingen bovenaan.

Wilt u meer weten, neem dan contact op. Ook als u deze workshop in verenigingsverband wilt organiseren.